Usluge

 

Stomatološka ordinacija Dr Vranić pruža sledeće vrste usluga:

 • Lečenje kanala korena
 • Lečenje procesa suba
 • Lečenje odontogenih infekcija
 • Popravka zuba (bele plombe)
 • Vađenje zuba
 • Komplikovano važenje zuba
 • Lečenje parodontopatije
 • Uklanjanje naslaga sa zuba
 • Izrada metalo keramičkih kruna
 • Izrada bez metalnih kruna
 • Izrada parcijalnih proteza
 • Izrada parcijalnih vizil proteza
 • Izrada totalnih proteza
 • Izrada splintova
 • Beljenje zuba
 • Edukacija

Follow Us!