Paradontologija

Često se viđaju lepi, beli i zdravi zubi koji se pomeraju, što dovodi do njihovog gubitka u ranim danima života. Naizgled su ti zubi zdravi ali njihova kost i meko tkivo je veoma bolesno. Neadekvatna i loša higijena dovode do nakuplanja naslaga oko zuba i te naslage vremenom kalcifikuju, mineralizuju  što dovode i do stvaranja kamenca. Taj kamenac dovodi do zapaljenja mekog tkiva, dolazi do krvarenja, oticanja i menjanja boje iste, što nam govori da je vreme da u saradnji sa stomatologom  nešto preduzmemo. Prvo se očisti kamenac sa zuba i korena ,uradi dobro čišćenje  džepova ,ako je to potrebno treba ponovi se više puta da se ponovi više puta,do onoga trenutka kada krvarenje i oticanje prestaju. Jer bolest parodontopatija je ireverzibilna bolest, odnosno treba je zalečiti i zaustaviti na sadašnjem stadijumu. Pacijentu se savetuje bolja higijena, korišćenje specijalnih četkica i pasti, kao i sredstva za ispiranje zuba. Redovna kontrola je neophodna, bar na 6 meseci, jer  ćemo tako biti sigurni da zaustavljamo progresiju bolesti. U fazi kada krvari gingiva i postoje džepovi tada propada kost i njen volume se smanjuje. U toj fazi možemo izvršiti adekvatnu hiruršku intervenciju i nadomestiti izgubljeni deo kosti veštačkom. Veoma uspešna i zadovoljavajuća metoda.

Parodontopatija je jedna od najrasprostranjenijih bolesti na svetu zato je treba ozbiljno shvatiti i na vreme je lečiti.


Follow Us!