Hirurgija

hirurgijaDanašnja moderna i savremena hirurgija predstavlja veliki izazov, kako za lekara tako i za pacijenta. Savremene tehnologije i preparati učinile su ovu granu stomatologije čarobnom. Uz pomoć hirurgije je moguće nadomestiti gubitak kosti kao i povećati njen volumen, koji nam je potreban za ugradnju implanata i njihovu čvrstu vezu za kost. Hirurško vadjenje zuba je mnogo jednostavniji proces vađenja, jer pre svega  traje vremenski kraće, a i manja je trauma i za pacijenta i za kost. Tako da u slučajevima gde terba izvaditi nepravilno izrasle umnjake, najčešće se pribegava hirurškom vađenju zuba. Procesi koji zahvataju prostor oko zuba, ciste i  granulomi, koji se ne mogu lečiti kroz kanal  korena  zuba, neophodno je hirurški ukloniti. Tamo gde uslovi dozvoljavaju moguće je ugraditi titanijumske implante u kost, koji se sada rutinski postavljaju, i na njih postaviti krunice ili protezu. Pacijent umesto da nosi mobilni rad-protezu, ima fiksni rad. A prednosti, komfor i estetika u tim slučajevima su nemerljivi.

Tako je hirurgija postala nezaobilazna grana stomatologije koja priprema pacijenta za dalje lečenje i čini ga zdravijim.

Prihvatite hirurgiju kao vid lečenja jer ona vam moze pomoći i  uciniti osmeh čarobnim.


Follow Us!