O nama

 Vlasnik opšte stomatološke ordinacije DR VRANIĆ i Vaš dr Nemanja Vranić je rodjen 1980.godine u Beogradu. Osnovnu  školu Skadarlija je sa uspehom završio davne 1996 god.  kada je i  upisao srednju Zubotehnočku školu. 1999 godine upisuje Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu, gde ga sa uspehom i završava.

 Osnovna znanja iz stomatologije je stekao na studijama, a kasnije usavršavanje dobija na stazu na Stomatološkom fakultetu. Uporedo sa staziranjem je volontirao u jednoj eminentnoj privatnoj klinici u Beogradu gde se osposobio za samostalni rad. Nakon polaganja stručnog ispita, zapošljava se u privatnoj ordinaciji, gde je sa uspehom savladavao sve izazove i probleme u stomatologiji. Nakon nepune dve godine rada u privatnoj praksi, dr Nemanja Vranić otvara svoju sopstvenu. Sa znanjem koje poseduje i iskustvom, odgovoriće na svaki vaš problem.

Dr Vranić je redovan posetilac stručnih skupova i kongresa stomatologije. Poseduje brojne sertifikate iz oblasti hirurgije, protetike i parodontologije koji mu daju još stručnije obrazovanje.


Follow Us!